Servicii oferite

Noi ne ocupam de tot! Inclusiv de gestionarea contului SEAP!

Consultanta pentru efectuarea achizitiilor directe: – GRATUIT pentru clientii nostri

 • realizarea referatului de necesitate500
 • intocmirea notei privind estimarea pretului
 • intocmirea caietelor de sarcini sau a termenilor de referinta
 • lansarea anunturilor de publicitate voluntara/cautarea ofertantilor din catalogul SEAP
 • intocmirea memoriilor privind rezonabilitatea preturilor
 • intocmirea rapoartelor de selectie
 • incheierea contractelor de furnizare/prestare/lucrari
 • intocmirea notificarilor in SEAP

Consultanta in cadrul procedurilor de atribuire:

 • alegerea procedurii corecte si in stabilirea unui calendar al procedurii care va cuprinde schita tuturor pasilor de la redactarea documentelor necesare procedurii si pana la incheierea contractuluiinsert
 • redactarea strategiei de contractare
 • redactarea caietelor de sarcini (identificarea si definirea corecta si obiectiva a cerintelor tehnice si de calitate a obiectului contractului)
 • redactarea modelelor de formulare puse la dispozitia potentialilor ofertanti
 • redactarea draftului de conditii contractuale puse la dispozitia ofertantilor
 • redactarea draftului declaratiilor prevazute de legislatie din partea responsabilului legal, elaborarea declaratiilor de confidentialitate si impartialitate pentru membrii comisie de evaluare a ofertelor
 • redactarea draftului privind procesul verbal de dechidere a ofertelor, redactarea draftului
 • redactarea draftului modelelor proceselor verbale ale sedintelor intermediare de evaluare a ofertelor,
 • redactarea draftului drafturilor/modelelor pentru cererile de clarificari din partea comisiei de evaluare pe durata evaluarii ofertelor
 • redactarea draftului draftului pentru raportul procedurii
 • redactarea draftului pentru comunicarile rezultatelor procedurii
 • verificarea documentatiei de atribuire in vederea evitarii de corectii financiare
 • Indrumare si asistenta in utilizarea SEAP pentru publicarea documentatiei de atribuire, inclusiv in implementarea recomandarilor efectuate de catre ANAP inainte de publicarea anuntului de participare
 • Indrumare si asistenta in gestionare relatiei cu institutiile statului cu competente in domeniul achizitiilor publice;
 • derularea procedurilor de achizitie la termenele si in conditiile stabilite, realizarea calendarului procedurii
 • Consultanta pentru elaborarea solicitarilor de clarificari si a raspunsurilor la solicitarile de clarificari;
 • redactarea raspunsurilor la clarificarile primite de la potentialii ofertanti inainte de data limita de depunere a ofertelor
 • redactarea raspunsurilor la contestatiile inregistrate inainte de data limita de depunere a ofertelor
 • Oferirea de recomandari cu privire la situatiile generate de solicitarile/contestatiile primite inainte de data limita de depunere a ofertelor
 • Delegarea a cel putin unui expert tehnic cooptat pe domeniul achizitiei si a unui expert cooptat pe domeniul financiar/achizitii pentru comisia de evaluare a ofertelor primite
 • Consultanta in faza de contractare – verificarea conditiilor de legalitate a semnarii contractului (documentele necesare semnarii, verificarea respectarii clauzelor contractuale, depunerea garantiilor, contractele de asociere, acordurile de subcontractare etc)
 • Consultanta in modificarea ulterioara a conditiilor contractuale (acte aditionale)
 • Completarea si pregatirea pentru arhivare a dosarului achizitiei publice