Motive pentru externalizare

7 motive sa apelezi la noi:

  • Suntem la curent cu toate modificarile legislative: echipa noastra este la zi cu toata legislatia din domeniu
  • Rapiditatea realizarii procedurii: cu noi nu trebuie sa asteptati! Cu experienta noastra in achizitii procedura va fi lansata foarte rapid!
  • Evitati riscul unor amenzi: pentru greselile facute in timpul procedurii riscati amenzi usturatoare, sau mai rau diverse plangeri de la Curtea de Conturi sau alte institutii ale statului! Noi suntem profesionisti, cu noi evitati orice amenda!
  • Scapati de stresul controalelor de la ANAP: echipa noastra va asista permanent in relatia cu ANAP pe durata intregii proceduri
  • Scapati de stresul gestionarii contului SEAP: noi ne ocupam de gestionarea contului de SEAP, noi ne ocupam de formularea raspunsurilor la clarificari, noi formulam opiniile atunci cand sunt contestatii
  • Scapati de riscul greselilor la evaluarea ofertelor: noi, prin expertii cooptati trimisi, ajutam comisia de licitatie pentru evaluarea corecta si la timp a ofertelor
  • Pentru intreaga noastra activitate ne asumam raspunderea

De ce este legal sa apelezi la noi:

Serviciile de achizitii publice pe care le oferim au ca bază legală respectarea H.G. 395/2016 privind aporbarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 98/2016, art.2:

  • alin.(1): ”În vederea realizării achiziţiilor publice, autoritatea contractantă înfiinţează în condiţiile legii un compartiment intern specializat în domeniul achiziţiilor, format, de regulă, din minimum trei persoane, dintre care cel puţin două treimi având studii superioare, precum şi specializări în domeniul achiziţiilor.”
  • alin.(6): ”În aplicarea prevederilor prezentului articol, autoritatea contractantă are, totodată, dreptul de a achiziţiona servicii de consultanţă, denumite în continuare servicii auxiliare achiziţiei, în vederea sprijinirii activităţii compartimentului intern specializat în domeniul achiziţiilor, precum şi pentru elaborarea documentelor/documentaţiilor necesare parcurgerii etapelor procesului de achiziţie publică şi/sau pentru implementarea unor programe de prevenire/diminuare a riscurilor în achiziţiile publice, vizând toate etapele, de la planificarea/pregătirea procesului, organizarea/aplicarea procedurii de atribuire şi până la executarea/monitorizarea implementării contractului de achiziţie publică/acordului-cadru, inclusiv în raport cu activitatea comisiei de evaluare şi/sau soluţionarea contestaţiilor.”